Jeg vil bli kontaktet
 

 

Trenger du å frigjøre kapital, øke tilgangen på kapital eller forbedre likviditeten til virksomheten din?
 • Er kapital til hinder for din videre vekst?
 • Har banken din sagt nei til å øke lånerammene?
 • Vurderer du alternative finansieringsformer som leasing eller factoring, men synes det er vanskelig å få grep om mulighetene, begrensningene og leverandørene?
 • Trenger du å øke garantirammene dine?
 • Trenger du kunnskap og dialog med det offentlige virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, ENOVA, GIEK, Eksportkreditt +++)?
 • Lurer du på om betingelsene virksomheten din har i banken og hos andre finansieringsselskaper er de beste virksomheten kan oppnå?
Foretaksassistanse har meget god  kompetanse og nettverk knyttet tilleverandører , produkter og tjenester i finansmarkedet. Vi finner mulighetene for din virksomhet til å frigjøre eller skaffe til veie kapital. Vi forhandler med leverandørene og besørger konkrete løsninger.

Foretaksassistanse benytter forskjellige produkt- og tjenesteområder til å sette sammen en ny og forbedret finansieringsmodell.


Hvordan jobber vi

 • Møte mellom partene og utveksling av informasjon;
 • Gjennomgang av forretningsmessige og finansielle målsetninger, finansielle behov, underliggende drift, finansielle forpliktelser og dagens leverandører (bank, andre finansinstitusjoner)
Løsningsbeskrivelse fra Foretaksassistanse AS med evaluering av;
 • Mulig kapasitet
 • Aktuelle løsninger/produkter ift forretningsmål og finansielle mål
 • Utfordringer – hva må håndteres, evt bearbeides
 • Aksept for løsning mellom partene
 • Foretaksassistanse arbeider frem løsning med aktuelle leverandører. Oppdragsgiver er tilgjengelig for evt møter og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon


Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om din virksomhets finansielle muligheter.