Jeg vil bli kontaktetOM OSS

Foretaksassistanse er en uavhengig rådgiver innenfor finansielle tjenester. 
  • Vi leverer konkrete løsninger.
  • Vi har meget godt godt nettverk innenfor bank og andre finansielle tjenester.
  • Vi har meget god kompetanse om finansielle produkter- og tjenester,
  • Vi vet hvordan finansielle produkter og løsninger skal struktureres for å sikre din virksomhet økt tilgang på kapital.
  • Vi er uavhengige av bankene og de andre finansielle leverandørene - det er viktig for oss - slik at våre oppdragsgivere er trygge på at vi arbeider mot de løsningene som er best for dem.
Vi skaper lønnsomhet og frigjør kapital - det du trenger for å vokse.