Priser


Jeg vil bli kontaktet

 

Honorar avtales spesifikt i det enkelte tilfelle. 2 hovedmodeller benyttes:
  • Suksessbasert
  • Timebasert
Foretaksassistanse arbeider normalt med suksessbaserte avtaler. Suksess måles i forhold til de målsetninger partene felles etablerer. Hensikten er som regel å få til:
  • Reduksjon av kostnader
  • Økning av tilgjengelige, finansielle rammer
Resultatene skal være målbare og konkrete. Ved en reduksjon i kostnader avtales som regel honorar som en andel av den oppnådde besparelse. Ved en økning av finansielle rammer avtales vanligvis honorar som en andel av de økte fasilitetene. Andelen avgjøres av volum og hvor krevende løsningen er å gjennomføre.

Honorar avtales i forkant. Ingen overraskelser eller andre avgifter kommer i tillegg. Der det er relevant avtales at oppdragsiver dekker direkte utlegg til for eksempel reiser.

Timebaserte tjenester kan leveres der utfallet er vanskelig å forutsi, eller der oppdragsgiver ber om innledende vurderinger uten at det er besluttet å gjennomføre tiltak.