Foretaksassistanse benytter forskjellige metoder for å strukturere løsningene våre. Noen ganger holder det med et av produktområdene. Andre ganger er det nødvendig å restrukturere og benytte produkter fra hele paletten for å sette sammen en ny og forsterket finansmodell.

Lånefasiliteter
Alt du kan få fra banken, både av kortsiktig og lengre finansiering. Ofte har banken også levert deg ett eller flere av produktområdene nedenfor. Foretaksassistanse gir deg en vurdering på om produktmix og leverandører er riktig for deg som kunde av banken, samt mulighetene for å øke rammene!

Leasing
Objektsfinansiering med pant i selve objektet. Bidrar til å frigjøre kapital/øke likviditeten. Maskiner, produksjonsutstyr, medisinsk-teknisk utstyr, IKT, og selvsagt biler og anleggsmaskiner. Alt sammen er velegnet for leasing. Det skilles mellom operasjonell og finansiell leasing. Nå finnes det også leverandører som tar med seg både software og tjenester.

Factoring
Finansiering med pant i kundefordringene dine. Bidrar til å frigjøre kapital/øke likviditeten. Gjøres ofte sammen med fordringsadministrasjon. Kan også kobles sammen med varelagerfinansiering.

Garantier
Betalingsgarantier, kontraktsgarantier, forskuddsgarantier, bustadlovsgarantier …. Banken din vil som regel være primærpartner på garantier. Du skal likevel være klar over at det finnes aktører som kan levere de samme garantiene til en hyggeligere pris. Og du skal være klar over at det å flytte garantier til andre leverandører kan bidra til å øke lånefasilitetene i banken din.

SLA-avtaler
Maskiner, lisenser, tjenester, vedlikehold, oppgradering etc. Kunne du tenke deg å heller få hele løsningen levert som en tjeneste? Mot et fast månedlig beløp, som inkluderer alt, og der leverandøren er ansvarlig for oppetid og tilgjengelighet. Foruten å bidra til frigjøring av kapital/økt likviditet og forutsigbarhet, er dette en løsning som muliggjør innfasing av nye løsninger på en rask og effektiv måte. Velegnet innenfor retail, franchise, sykehus, sykehjem. Ta kontakt for en gjennomgang av mulighetene.

Offentlig virkemiddelapparat
Aktører som Innovasjon Norge, ENOVA, GIEK og Eksportkreditt. Det offentlige virkemiddelapparat har mange gode løsninger for å bidra til både etableringer og utvikling av næringslivet. Noen ganger må disse løsningene kobles sammen med kommersielle løsninger. Foretaksassistanse har både kompetansen og nettverket til å bistå med konstruktive dialoger og med å få til løsninger sammen med disse aktørene.

Kvalitetssikring, reforhandling og konkurranseutsetting av finansielle vilkår
Har du markedsriktige betingelser på finansielle produkter som lånemarginer, innskuddsmarginer, transaksjonskostnader, garantier, remburser, valutatransaksjoner, kredittkortinnløsning etc.? Foretaksassistanse har god kompetanse om markedsriktige vilkår og reforhandler disse med eksisterende bank og andre leverandører for å få til en forbedret finansnetto. Ønsker du å konkurranseutsette bank- eller andre finansielle tjenester kan vi ta ansvar for hele prosessen med analyse, kravspesifikasjon, invitasjon ak aktuelle tilbydere og gjennom føring av hele anbudsprosessen frem til ny løsning er implementert.