Jeg vil bli kontaktet
GARANTIER
Betalingsgarantier, kontraktsgarantier, forskuddsgarantier, bustadlovsgarantier ….

For noen virksomheter er garantier en nødvendig forutsetning for driften. For andre virksomheter er garantier et nyttig virkemiddel for å frigjøre kapital.

Det er vanlig å se på banken som primærpartner for garantier.
  • Vet du at det finnes flere aktører i markedet for garantier?
  • Vet du at disse leverandørene som regel tilbyr garantiene til en lavere pris?
  • Vet du at det å flytte ut garantier kan bidra til å øke lånefasilitetene i banken din?


Jons Blogg

  • På Jons Blogg kan du abonnere på nyheter. Meld deg på nyhetsbrev her.
  • Blir det trangere i døren til banken? Med krav om økt soliditet i bankene forventer vi sterkere prioritering på utlånene fremover. Boliglånskundene vil nok fortsatt få tilgang, men hvordan vil næringslivet påvirkes? Vi tror mange, særlig av ...
    Lagt inn 12. nov. 2013, 12:04 av Jon Holst-Larsen
  • Jeg takker av i Bank Brokers og fortsetter i Foretaksassistanse Til alle forretningsforbindelser Ved starten av 2011 etablerte jeg Foretaksassistanse AS. Fra oppstart og frem til oktober i år har Foretaksassistanse hatt en avtale med Bank Brokers AS. Dere kjenner ...
    Lagt inn 12. nov. 2013, 11:59 av Jon Holst-Larsen
Viser innlegg 1 - 2 av 5. Vis mer »