Vi er et privat holdingsselskap.
Her våre operative selskaper.